Category Archives: Uncategorized

VIVE Textile Recycling – B2B Implementation

Established 26 years ago, VIVE Textile Recycling is the leader of the textilerecycling industry in Europe. Every day, more than 990 employees,

Czytaj więcej

Cargill implementation

Cargill is an American, global food corporation headquartered in Minnesota. Founded in 1865, it is the largest privately held corporation in the United States,

Czytaj więcej

Certificate PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Czytaj więcej

Certificate PN-EN ISO 9001:2015-10

Czytaj więcej

Individual price offer for B2B online platform

To get an individual price offer for your company, please complete the following form

B2B order form

and contact us dircectly at a sales@cstoreus.com .

Czytaj więcej

Umowa licencji niewyłącznej

CStore S.A. z siedzibą al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Czytaj więcej

B2B Price list

B2B Start
$49.99 / monthly*

number of products: ulimited

admin users: ulimited

ERP integration: no

merchant module: no

synchronised settlement: no

Show more

B2B Pro
$149.99 / monthly*

number of products: ulimited

admin users: ulimited

ERP integration: yes

merchant module: no

synchronised settlement: no

Show more

Most Popular
B2B Advanced
$299.99 / monthly*

number of products: ulimited

admin users: ulimited

ERP integration: yes

merchant module: yes

synchronised settlement: no

Show more

B2B Premium
$399.99 / monthly*

number of products: ulimited

admin users: ulimited

ERP integration: yes

merchant module: yes

synchronised settlement: yes

Show more

B2B Pricing Details

B2B

Start
B2B

Pro
B2B

Advanced
B2B

Premium

Monthly

$49.99*
$149.99*
$299.99*
$399.99*

Implementation cost.

Czytaj więcej

Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej